Software Engineering Code & Art

Vox New - Our Clients

 

 

 

APM

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia

DBP

Dewan Bahasa & Pustaka

MARDI

Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani

ICU

Jabatan Perdana Menteri

 

KPKT

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

DOF

Jabatan Perikanan Malaysia

DOA

Jabatan Pertanian Malaysia

MOE

Kementerian Pendidikan Malaysia

 

JKT

Jabatan Kerajaan Tempatan

DCA

Jabatan Penerbangan Awam

DVS

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

MAMPU

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

 

RAC

Perbadanan Aset Keretapi

MPM

Majlis Peperiksaan Malaysia

MIMOS

MIMOS Bhd

MOH

Kementerian Kesihatan Malaysia

 

MITI

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

PTGS

Pejabat Tanah dan Galian Selangor

JKSM

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

BOMBA

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

 

SELANGOR

Portal Rasmi Kerajaan Negeri Selangor

MPKLANG

Majlis Perbandaran Klang

PNM

Perpustakaan Negara Malaysia

JPS

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

 

GLENEAGLES

Gleneagles Kuala Lumpur

TROPICANA

Tropicana Medical Centre

HUKM

Hospital Canselor Tunku Muhriz UKM

KPJ

KPJ Healthcare BHD


  •